Ren besked om UFOer
(Står vi over for en ændring af UFOernes realitet?)

Download dokumentet her!

Snart bryder regeringerne måske halvtreds års tavshed for at fortælle os sandheden om UFOer, der besøger vor planet. Men vil de fortælle hele sandheden ...?

Uddrag fra Nexus Magazine, Volume 3, #3 (April - Maj 1996).

© 1995/96 by Richard J. Boylan, Ph.D.
2826 O Street, Suite 2
Sacramento, CA 95816, USA
email: rich.boylan@24stex.com

Roswell hændelsen

Nylige og opdukkende udviklinger peger i retning af offentlig afsløring af UFO- og udenjordisk virke­lighed i meget nær fremtid. Det amerikanske GAO (General Accounting Office - et af kongressen ned­sat udvalg) har fuldført sin undersøgelse af det røgslør af dokumenter, der har relation til den i 1947 stedfundne opsamling og obduktion af udenjordiske kroppe fra tallerkenstyrtet ved Roswell. Denne undersøgelse havde fået sit opdrag af kongresmand Steven Schiff fra New Mexico Senator Diane Feinstein sluttede sig til anmodningen om, at GAO kiggede nærmere på Roswell hændelsen. GAO's rapport om Roswell og tilsvarende tallerkenstyrt, og hvilke dokumenterede fund der blev gjort, blev præsenteret for kongresmand Schiff og senator Feinstein den 28. juli 1995 og øjeblikkelig frigivet til pressen af kongresmedlemmet Schiff.

Roswell rapporten sagde, at tilsyneladende blev militære nøgledokumenter ødelagt uden bemyndig­else dertil. Kongresmedlem Schiff karakteriserede disse dokumenter som "vigtige" og sagde, at de "burde have givet flere oplysninger". Schiff sagde: "Militæret kan ikke forklare, hvem der ødelagde dem eller grunden dertil." Han tilføjede, at forklaringer fra luftvåbnet "aldrig passer sammen med den kendsgerning, at der dengang blev brugt en høj sikkerhedsklassifikation af militæret."

Ifølge Schiff har GAO's undersøgelse af Roswell hændelsen skabt røre og interesse blandt flere med­lemmer af den amerikanske kongres. Eftersom GAO udspurgte et antal mennesker og erfarede forskel­lige ting, der ikke stod i deres rapport, rapporteres det, at GAO forudser kongreshøringer.

Er luftvåbnets rapport nr. 3 om Roswell ved at dukke frem? I september 1994 udsendte det amerikan­ske luftvåben en rapport om Roswell hændelsen, der indrømmede, at man havde løjet over for den amerikanske offentlighed i 47 år. USAF indrømmede, at det, der blev tilvejebragt fra Roswell under iagttagelse af den yderste militære sikkerhed, ikke var en vejrballon. Men rapporten af september 1994 sagde, at det, der blev samlet op, "muligvis" var en spionballon, der medførte en detektor til måling af stråling i store højder (Projekt Mogul). Den 16. november 1995 rapporterede en pålidelig kilde, at en vis afdeling uden for luftvåbnets efterretningstjeneste var i færd med at udarbejde yderligere en tredje rapport om Roswell. Brudstykker fra denne USAF Roswell rapport nr. 3 er nu sivet ud til New York Times og rapporteres at indeholde oplysninger fra et klassificeret USAF dokument. Imidlertid kæmper luftvåbnets hovedkvarter nu med den uautoriserede udsivning af denne misinformation, der øjensynlig skyldes efterretningspersonel fra USAF.

Remote Viewing af UFOer (Fjern-"betragtning" af UFOer)

UFOMagazine's Richard Hall offentliggjorde i 1995 en artikel, der erklærede, at CIA (den centrale efterretningstjeneste) vil udgive en beretning om sin involvering med UFOer. Det ser imidlertid ud til, at CIA kun indirekte og i etaper vil vedstå sit studium af UFOer. Den første etape var de telegrafiske rapporter i januar 1996 om, at CIA i årtier havde benyttet "fjernkiggere" (clairvoyante under forsvars­ministeriet) til at betragte forskellige mål af interesse for efterretningstjenesten (som fx at lokalisere Saddam Husseins skjulested under Golfkrigen). Etape nr. 2 var udgivelsen i februar af den afslørende bog "Cosmic Voyage" (Kosmisk rejse) af Courtney Brown, Ph.D., universitetsprofessor og militært træ­net fjernkigger. I bogen afslører Brown, at RV'ere (fjernkiggere) i Forsvarets efterretningstjeneste (DIA) samt den nationale efterretningstjeneste (NSA) plus hærens efterretningstjeneste og sikkerhedskom­mandoen (INSCOM) - såsom Major Ed Dames, General William Stubblebine og Oberst John Alexan­der - havde udvidet deres mål og fokuseret på udenjordiske, der besøgte Jorden, herunder en menne­skelignende race fra Mars og de tynde "Grå" udenjordiske. En kilde fra Washington DC, som jeg kal­der "Beltway Throat", rapporterer, at major Dames, Dr. Browns træner, forsynede den amerikanske kongres med RV redegørelse for så længe som for ti år siden. Disse redegørelser omfattede fremtidige begivenheder, som fjernkiggerne havde set på. Tredje etape vil blive den formodede indrømmelse fra DIA, NSA og INSCOM eller CIA gående ud på, at fjernkiggerne har samlet en imponerende mængde af detaljer om vore udenjordiske besøgende.

Astronaut Gordon Cooper taler lige ud af posen

I april 1995 erklærede astronaut Gordon Cooper på en konference i Arkansas, athan var officer i luftvåbnet i 1957, da en besætning på fire mand var i færd med at filme en afprøvning af et fly's lan­dingsudstyr på Edwards flyvebasen. Pludselig fejede et UFO ned og landede på basen, mens luftvåb­nets filmkameraer kørte. Det chokerede kamerahold bragte senere filmen til Edwards flyvebasens ho­vedkvarter. Gordon Cooper så selv filmen. Derefter afsendte den kommanderende officer på EAFB filmen til Washington. Siden har man intet hørt om filmen.

Det ventes, at astronaut Cooper vil fremkomme med denne afsløring i et dokumentarprogram i fjern­synet til direkte udsendelse. Han har samarbejdet med den irske filmproducer Jackie Dunn, der sam­men med et canadisk filmselskab arbejder på denne store dokumentarfilm om UFOer.

Cooper, der ligeledes tidligere har været oberst i flyvevåbnet, gav endnu et interview, denne gang til Sam Sherman fra Independent-International Pictures Corporation, der er ved at producere en film med titlen "Beyond This Earth" (Hinsides denne planet), der skal frigives tidligt i 1996. I denne film si­ger Cooper, at han "havde arbejdet på et UFO system sammen med nogen, der havde været i berø­ring med udenjordiske, og som var i stand til at erfare en vis viden". Denne person havde fremstillet en lille UFO prototype og arbejdede nu på en 50 fods model med finansiel støtte fra et arabisk land, da han døde. Cooper talte også om Centret for Avanceret Teknologi, der ikke længere eksisterer. De var øjensynlig involveret i en slags fremmedartet teknologi. Cooper talte også om en ven, der så de ikke-jordiske lig ved Roswell.  

NASA's tilsløring af månehændelser

Dentidligere NASA direktør for kommunikation, Maurice Chatelain, lod i en artikel, publiceret i april 1995, en bombe falde: Han afslørede, at Apollo måne missionen fandt "adskillige mystiske geometri­ske strukturer af unaturlig oprindelse" på Månen.

Donna Tietze, en tidligere fototekniker ved NASA's Johnson Space Center i Houston under Apollo måne missionerne, afslørede under et radiointerview i WOL-AM i Washington DC den 6. maj 1995, at en medarbejders arbejde i et fortroligt [restricted] område bestod i ved hjælp af airbrush metoden at fjerne UFOer fra månefotografier, før NASA solgte disse til offentligheden.

En anden tidligere astronaut, Dr. Brian O'Leary, fremkom den 18. september 1995 med følgende of­fentlige erklæringer ved det internationale forum for ny videnskab i Fort Collins, Colorado: "I næsten 50 år har en tavshedsgruppe inden for den amerikanske regering skjult oplysninger om UFOer og kontakt med udenjordiske for offentligheden." Han erklærede blankt, at "vi har kontakt med udenjor­diske kultursamfund ..." Som forklaring på, at disse kendsgerninger ikke blev afsløret, sagde Dr. O'Leary: "Tilbageholdelsen af oplysninger om UFOer og andre ikke-jordiske intelligenser i mindst 47 år er sandsynligvis iværksat af en kreds af topfolk af mænd i CIA, NSA, DIA og lignende. Denne lille gruppe synes at være i stand til at bevare disse, i forvejen vanskeligt troværdige, hemmeligheder sær­deles godt. ... De, der har undersøgt dette mangehovede uhyre, mener, at det kosmiske Watergate med dets indhold af UFOer, udenjordiske, tankekontrol, genetiske eksperimenter, frienergi, antityngde fremdrift og andre hemmeligheder, vil få Watergate eller Irangate til at fremstå som barnestreger."  

Rockefeller forbindelsen

Laurance Rockefeller, der i lang tid interesseret har fulgt UFO fænomenet, startedei 1993 en kam­pagne, hjulpet af sin forbindelse i UFO-sagen, kommandør Scott Jones, Ph.D., USN-ONI (pensioneret), tidligere karriereofficer i efterretningsvæsenet. Denne kampagne blev døbt "Det Hvide Hus Initiativ" og har til hensigt at få den eksisterende administration til øjeblikkeligt, men på ansvarlig måde, at afsløre over for offentligheden, hvad regeringen véd om UFOer og ET-besøg.

Rockefeller og Jones havde et møde med Clintons videnskabelige rådgivet Dr. John Gibbons i marts 1993, og de forelagde en analyse, kaldet "Matrix of UFO Belief" [Grundlaget for tro på UFOer]. Rockefeller fulgte sagen op med et nyt møde med Dr. Gibbons i Det Hvide Hus den 4. februar 1994. Derefter, rapporteres det fra pålidelig kilde, var det, at præsident Clinton indvilligede i Hvide Hus Al­ternativet. Så fik Det Hvide Hus' videnskabelige rådgiver Gibbons til opgave at finde ud af alt, hvad der havde relation til UFOer.

For nylig blev der rettet en anmodning under Loven om borgerlig Indsigt til Dr. Gibbons, og det re­sulterede i et væld af UFO-relateret korrespondance mellem Dr. Gibbons og Laurance Rockefeller, Dr. Scott Jones, repræsentanter fra luftvåbner, GEPAN (det tidligere UFO forskningsbureau oprettet af den franske regering), Dr. Jacques Vallee og tidligere forsvarsminister Melvin Laird. Forsvarsminister Laird har ligeledes forfattet et brev (som jeg har set) til Clinton administrationens nye forsvarsminister Les Aspin, hvori han tilbød at oplyse ham om UFO anliggender. I april 1995 informerede Dr. Jacques Vallee Gibbons om sin viden om UFO fænomenet.

I weekenden den 19. - 20- august 1995 havde Laurance Rockefeller præsident Clinton som gæst på sin ranch i Wyoming, Grand Tetons. New York Daily News berettede, at Rockefeller havde presset på for at få Clinton administrationen til at åbne regeringens UFO arkiver. Avisen havde fået fat i noget korrespondance fra Laurance Rockefeller til Dr. John Gibbons, hvori Rockefeller erklærede, at regerin­gen måtte gøre en ende på mere end 40 års benægtelse af UFOer. Mr. Rockefeller har for nylig finan­sieret et studium af UFO aktivitet, der indebar hjælp fra tre tidligere astronauter. Dette studium for­ventes at blive præsenteret for Det Hvide Hus i begyndelsen af 1996.

Det Hvide Hus

Dapræsident Carter tiltrådte, prøvede han på at få at vide, hvad regeringen vidste om UFOer. Præ­sident Carter blev nægtet adgang til UFO oplysninger, som CIA havde, af daværende CIA direktør George Bush, der fortalte præsidenten, at han ikke var klassificeret til at få disse oplysninger. På lig­nende måde er præsident Clinton ikke tilfreds med de informationer, han har modtaget fra CIA angå­ende UFOer, fordi CIA oplysningerne ikke stemmer overens med de oplysninger, som præsidentens videnskabelige rådgiver Jack Gibbons har kunnet fremskaffe uafhængigt af CIA.

En kilde, der er i kontakt med CIA's UFO kontor inden for direktoratet for videnskab og teknologi, rapporterer, at præsident Clinton allerede har fået lavet adskillige videoer med henblik på alternativ offentlig fremførelse angående UFOer og ET tilstedeværelse og besøg.

Dr. Steven Greer, leder af CSETI (komité for studiet af udenjordisk intelligens) har ligeledes forsynet Gibbons med to Hvide Hus briefinger (briefing = informering). Dr. Greer har ligeledes oprettet inter­nationale kontakter med regeringsledere i Europa i et forsøg på at opnå enighed omkring en interna­tional, fælles erklæring, der anerkender eksistensen af UFOer og ET besøg. Dr. Greer er engageret i dette projekt i fællesskab med BSW fundatsens Marie Galbraith, der er en god veninde af Laurance Rockefeller og hustru til Evan Galbraith, præsident Reagans tidligere ambassadør i Frankrig.  

Antallet af UFOer i stigning?

Under et foredrag den 5. juni 1995 i Bay området afslørede Dr. Steven Greer yderligere fund. Han havde gennem en læk fået oplysninger om, at luftvåbnet, via sin NORAD[1] facilitet dybt inde i Chey­enne Mountain, Colorado, hvert år sporer et gennemsnit af 500 "hurtiggængere" (UFOer), der træder ind i Jordens atmosfære fra rummet.

Dette understøtter en lignende rapport fra AeroJet ingeniørerne Lee Graham og Ron Regehr, der har vist UFO forskeren Don Ecker dokumenter, der afslører, at alene AeroJet's DSP satellitsystem rutine­mæssigt sporer UFOer, der flyver ind i Jordens atmosfære fra rummet to til tre gange om måneden.

Journalist Howard Blum, der har vundet Pulitzer prisen, rapporterede, at NORAD sporer mange UFOer på deres radarer, der rækker langt ud i rummet.

Dr. Greer har talt med en medicinsk kollega - en nevø til en pilot, der sammen med general Jimmy Doolittle af præsident Harry Truman fik til opgave at rapportere om "Foo Fighters" under anden ver­denskrig. (Foo Fighters var svævende, lysende kugler, måske en meter i diameter, der uden en lyd holdt trit med allierede og tyske jagere og bombefly, og de blev aldrig forklaret officielt). Denne officer rapporterede tilbage til Truman, at Foo Fighterne var virkelige, ikke var tyske og sandsynligvis var af udenjordisk oprindelse.

To separate efterretningskilder har forsynet Dr. Greer med beretninger om selvstændige enheder i skjulte afdelinger af militære agenturer, der retter et "sort Budget" og SDI [stjernekrig] våben mod UFOer, og som skulle have nedskudt to UFOer i løbet af de sidste to år. Den ene af kilderne, en fysi­ker inden for flådens efterretningstjeneste, har sagt, at denne nedskydning af ikke-fjendtlige UFOer blev foretaget af arrogante "cowboys" uden for kontrol, der uden nogen som helst berettigelse gjorde brug af "teknologi hinsides al fantasi".

I sin nye bog Breakthrough" [Gennembrud] erklærer forfatteren Whitley Strieber, at han har set en del af et dokument, der afslører, at det samme EG&G foretagende, der er involveret i Område 51, tillige er involveret i forsvarsvåben mod udenjordiske.

Dr. Greer fortsatte med at bemærke, at nøglemedlemmer i regeringen, militæret og efterretningstjene­sten, såvel som internationale ledere, holdes uden for detaljerede oplysninger om UFOer og ikke in­formeres om fjendtlige aktioner, der rettes imod disse besøgende.

Den tidligere NATO (SHAPE) Sergeant-Major Robert Dean har afsløret indholdet af en yderst højt klassificeret SHAPE undersøgelse af UFOer og ET'er fra 1964, der blandt andet erklærede, at UFOer er virkelige, udenjordiske rumskibe; at mindst fire og sandsynligvis flere ET racer besøger Jorden; at deres hensigter ikke synes at være krigeriske, og at det ser ud til, at de har studeret Jorden i meget lang tid.

Sergeant-Major Dean røbede ligeledes, at der i 1961 faldt en flyvende skive så lang som en fodbold­bane ned i nærheden af Timmensdorf i Tyskland. Inde i fartøjet blev der fundet tolv lig af ET'er. Deres blod var ikke rødt, men en tykflydende, grøn væske.

Dean berettede, at en 60 meter bred UFO skive i 1989 i over en time svævede over hovedkvarteret for den sovjetiske luftforsvarskommando.

I 1993 var der en række af uidentificerede, undersøiske objekter (USO'er), der blev observeret i Nor­skehavet. USO'erne var på størrelse med transportfly og bevægede sig med overordentlig høje hastig­heder. NATO svarede med at indlede manøvrer til søs i området. Under NATO manøvrerne forsvandt en amerikansk carrier/destroyer fra radarskærmene på de andre flådefartøjer, og det er til dato ikke dukket op igen.

Den 19. juni 1995 forfulgte seks F-14 kampfly fra flåden et UFO over Puerto Rico. Radio transmissio­ner mellem flyene og jordkontrollen blev opsnappet af civile nede på jorden. Flere af deres besætnin­ger vendte aldrig tilbage til deres hangarskib.

Dean rapporterede, at folk i regeringen føler, at vi har at gøre med hundreder af ET civilisationer, hvoraf nogle er intergalaktiske, andre interdimensionale. Han bemærkede, at for ti år siden oprettede NASA en komité, der kom til den konklusion, at der anslås at være 10 milliarder planeter med intelli­gent liv. 

"Stargate"

Sergeant-Major Dean har samlet 20 astronauter, tidligere officerer i efterretningstjenester samt folk, der har deltaget i opsamling af nedstyrtede UFOer - generaler, admiraler og tilmed kosmonauter, der er villige til at bevidne over for en kongreskomité, hvad de véd om UFOer, forudsat de bliver frigjort fra deres tavshedsløfte. Disse beretninger fra nøglevidner er optaget på video af et anset advokatfirma i Washington DC og oplagret i dets box, hvor de afventer offentlige høringer.

Dean arbejder sammen med CSETI's Dr. Steven Greer - i forening med den tidligere astronaut Gor­don Cooper, andre astronauter, en anden højtstående militærofficer og en general - for at planlægge afsløringen af UFO oplysninger i deres private eje. Dr. Greer og Sergeant-Major Dean er med i en sammenslutning, kaldet "Stargate", der har sammenstykket de bedste beviser for UFO/ET virkelighe­den. Bevismaterialet omfatter ikke bare vidnesbyrd fra militære og efterretningsofficerer, der har været med til at opsamle nedstyrtede UFOer og foretage obduktion på ET lig, men også fra kamppiloter, ge­neraler, astronauter og kosmonauter, der har været vidne til UFOer på nært hold - samt prøver af UFO metal og vævsprøver af ET'er.

Sammenslutningens plan går ud på at bringe deres dokumentarmateriale frem til verdens ledere, til FN, videnskabelige akademier og religiøse ledere med henblik på en foreløbig orientering. Dernæst vil sammenslutningen komme med en offentlig afsløring i løbet af de næste fem måneder. Dr. Greer rap­porterer, at Det Hvide Hus, "the Joint Chiefs of Staff" ["generalstaben"] i Pentagon og FN er blevet sat på listen til at hjælpe, og ingen har sagt, at dette ikke kan komme ud.

Den 17. august 1995 bekendtgjorde Sergeant-Major Robert Dean starten på en folkets kampagne, der skal anspore kongressen til at tilstå immunitet til astronauter og militære og efterretningskilder, der er rede til at aflægge vidneudsagn på kongreshøringer om UFOer. Dean har taget imod et tilbud fra en politisk strateg, der har udarbejdet en plan til at indføre UFO emnet på den politiske scene i 1996, hvilket også indbefatter kampagnen om præsidentposten. Målet for alle disse tiltag er at gøre UFO oplysninger og eksistensen af ET'er kendt for offentligheden gennem fjernsynsudsendte offentlige kon­greshøringer.

Den 21. oktober 1995 angav den stab, der forestår en vigtig komité i kongressen, at formanden var parat til at afholde offentlige høringer om UFOer, dersom et videnskabelig troværdigt panel af eksper­ter kunne samles. Jeg fik samlet dette panel på fire dage - en fart, der må have forbløffet komiteen. Komiteen har endnu ikke angivet, hvornår den vil gå i gang med høringen, eller hvorvidt dette bare var en prøveballon.  

Test af offentlighedens reaktion på UFOer

Den 18. - 19. marts 1995 - en weekend - kom Disney Corporation pludselig med et UFO dokumen­tarprogram på fem tv-kanaler samtidig - uden forudgående bekendtgørelse. (Connecticut, Tennessee, Alabama, Florida og Californien). Denne forbløffende dokumentarfilm satte Disney Corporations ry bag dokumentarfilmens mange forbløffende erklæringer såsom:

·      Menneskeheden befinder sig midt i den vigtigste begivenhed i historien: Virkelig kontakt med intel­ligent liv fra andre planeter.

·      Intelligent liv fra fjerne galakser forsøger nu at skabe åbne kontakter med den menneskelige race, og i aften vil vi vise jer beviserne herfor.

·      Fra hinsides grænserne for vore fatteevner beder intelligente væsener os om at slutte os til det ga­laktiske samfund. Det er en invitation, der er både vidunderlig og skrækindjagende.

·      Fremmede rumskibe synes at ankomme i bølger, og hvis de sidste par år er nogen indikation, så oplever planeten Jorden en orkan af observationer.

·      Så tidligt som i 1947 begyndte de store, fremmede rumskibe at ankomme, styret af levende væse­ner. Deres avancerede fysiske videnskab tillod dem at rejse gennem galaksen og gennembryde Jordens atmosfære med forbløffende hastigheder.

·      Mere end ét fremmed rumskib styrtede ned og blev fjernet med henblik på hemmelig forskning af det amerikanske militær.

·      Dette er det faktiske sted (Roswell, New Mexico), hvor Roswell tallerkenen blev opdaget, sammen med ligene af tre udenjordiske sendebude, der ikke overlevede styrtet. Vraget og de døde blev konfiskeret og bragt væk til tophemmelige studier, medens en klassificeret undersøgelseskomité, kaldet Majestic 12, blev organiseret af præsident Truman, og regeringen udlagde et røgslør og startede en misinformations kampagne.

*   For regeringer, der er besluttet på at opretholde deres autoritet, er udenjordisk kontakt den rene dynamit.

*   Da (Jimmy Carter) tiltrådte embedet som præsident for De forenede Stater, forsøgte hans stab at udforske mulighederne for officielle undersøgelser  af udenjordisk kontakt. Som dette interne rege­ringsmemo illustrerer, eksisterer der visse sikkerhedsmæssige hemmeligheder, der står uden for Det Hvide Hus' jurisdiktion.

*  I november 1975 blev praktisk taget alle SAC (Strategisk Luft Kommando) baser i USA besøgt af UFOer.

*   Der er tegn på, at regering, militæret og videnskabelige ledere snart vil frigive næsten et halvt år­hundredes officiel dokumentation af igangværende udenjordiske møder på Jorden.

*   Statistikken angiver en større chance for, at De vil opleve udenjordisk kontakt i løbet af de næste fem år, end at De vil vinde i statslotteriet.

*   De fleste amerikanere vil sandsynligvis komme til at se fartøjer fra det ydre rum af ikkejordisk fabri­kat.

Nogle UFO forskere føler, at disse bastante Disney dokumentarudsendelser var en prøve på folks evne til at tage afsløringen af UFO virkeligheden og regeringens hemmeligholdelse.  

'Obduktionsfilmen' fra Roswell

Fredag den 5. maj 1995 afholdt den engelske tv-producer Ray Santilli en pressekonference på London Museum og bekendtgjorde, at han var kommet i besiddelse af 14 spoler 16 millimeters film fra den militære efterretningstjeneste, der indbefattede scener fra opsamlingen af et nedstyrtet UFO, foretaget af klassificerede enheder fra hærens flyvekorps, tillige med scener fra igangværende obduk­tioner af adskillige udenjordiske lig.

Mr. Santilli erklærede, at han havde fået filmen af Jack Barnett, en 82-årig hærfotograf, der sagde, at han havde tilbageholdt en personlig kopi af det klassificerede materiale, som han optog i forbindelse med Roswell UFO styrtet i juli 1947. Men Christopher Cory, én af Mr. Santillis forretningsforbindelser, føler, at denne beretning ikke stemmer, og at der er tegn på, at filmene kom til veje gennem 'lækager' i en efterretningstjeneste.  

Der er visse ting, der tyder på, at disse film med UFO vragrester og obduktion af udenjordiske virkelig sivede ud fra efterretningskilder, hvilket de følgende to tilfælde antyder. En delegation af UFO forskere fra Taiwan, der var i London og så filmen i juni 1995, sagde, at de havde modtaget kopier af det samme materiale fra CIA to år tidligere (1993) i bytte for nogle kinesiske UFO film. Og den tidligere tjenstgørende i flyvevåbnets efterretningstjeneste, sergent Dick Doty, hævder, at han fik Roswell filmen forevist for nogen tid siden på Los Alamos National Laboratory i New Mexico.

Den 28. juni 1995 fik en gruppe bestående af 19 senatorer og kongresmedlemmer, heriblandt medlem af repræsentanternes hus Steven Schiff, forevist en forløber for filmen med obduktionen af den ikke­jordiske på deres anmodning.

En måned senere blev et særligt filmprogram med titlen Alien Autopsy: Fact or Fiction sendt i fjernsyn rundt om i verden den 28. august 1995. Den seksfingrede, 160 til 180 cm høje ET'er, der er vist i ob­duktionsfilmen, er ikke af samme race som den firefingrede, 105 cm høje ET'er, der er vist på en an­den filmspole, som Mr. Santilli ejer. Sådanne uoverensstemmelser lader formode, at filmene faktisk kan stamme fra forskellige UFO styrt operationer, og nogle af en anden dato end Roswell hændelsen.

Disse divergenser kunne pege imod en sofistikeret negativ disinformations kampagne iværksat af efter­retnings afdelinger for at aflede opmærksomheden fra civile udsagn om et UFO styrt ved Roswell i 1947 og så prakke en umistænksom Mr. Santilli og verdensoffentlighed en fabrikeret eller mis-identifi­ceret film på.

Alternativt kunne uoverensstemmelserne pege på endnu mere sofistikerede positive misinformations kampagner, hvori faktiske militære efterretningstjenesters filmmateriale af et udvalg af UFO styrt fra forskellige steder og datoer er mikset sammen under betegnelsen "Roswell", at det ville kræve evne til at skelne fra offentlighedens side for at kunne adskille Roswell scenerne fra andre UFO steder og dato­er. Denne sidste strategi ville også tillade frygtsomme vantro at overtyde sig selv om, at Roswell 'ikke fandt sted', ved at pege på scener i visse film sekvenser, der ikke stemmer overens med Roswell kendsgerningerne.

Det 20 minutter lange filmuddrag gav et kornet billede af en obduktion, der fandt sted i et veloplyst rum. Dette udsnit angives at være den anden af tre obduktioner, der blev filmet på forskellige film­spoler. Tre mennesker ses arbejdende i hospitalslignende omgivelser. To af dem bærer hvide klæd­ninger af 'strålings-typen', medens en tredje ser til bag en glasvæg.

De to arbejder med en menneskelignende krop, der vises på en sort plade. ET kroppen er 160-180 cm lang. Hendes hovede er større end hos et menneske, og det er anderledes formet, med en vældig for­højning på den bageste del af kraniet. Hun har store, sorte øjne. Maven er opsvulmet, muligvis fordi dens indhold er ved at gå i opløsning efter at have ligget ude i ørkenen. Der er seks fingre og seks tæer. Det ene ben er forkullet, hvilket formodentlig er sket ved nedstyrtningen. Ingen kønshår, ingen hår på hovedet. Tilsyneladende ingen ribben. Ører og næse er små og rudimentære i sammenligning med vore. Der er ingen tænder, og der synes ikke at være nogen læber. Ørerne er placeret yderst lavt, neden under kæbens ophængningspunkt. Der er ingen navle. Der er en formodentlig kvindelig køns­åbning, men tilsyneladende ingen bryster. Visse forskere føler, at dette lig kan være en hybrid af ET/menneskelig oprindelse på grund af tilstedeværelsen af genitalier (ikke ET) og mangelen på bryster (ikke menneske).

Et andet filmafsnit, der er set tidligere af Philip Mantle, en officer fra BUFORA (British UFO Research Association), viser en obduktion af en udenjordisk, der er mellem 105 og 120 cm høj og har fire fingre. Kodak selskabet har undersøgt nogle billeder fra filmen og siger, at den er af årgang 1947.  

Forberedelse til kontakt

Der blev afholdt en prestigefyldt tredages international konference på Sheraton hotellet i Washington DC fra den 27. til 29. maj over, hvad der skulle være Jordens sande svar, når det kommer ud, at vi bliver besøgt af kulturer andetsteds fra. Konferencen med navnet "Når kosmiske kulturer mødes" om­fattede foredrag af videnskabsmænd, akademikere, regeringsledere, professionelle forskere, militær­officerer, journalister og religiøse talsmænd. Denne store verdensklasse konference afslørede den so­lide accept hos politiske, akademiske, videnskabelige og journalistiske personer af behovet for at for­berede sig til udenjordisk kontakt, og den fremkaldte mange bevingede erklæringer og afsløringer.

Sikkerhedsspecialisten John L. Petersen fra det nationale Arlington institut sammenlignede det igang­værende skift i samfundet og kultur, der involverede dramatiske gennembrud i energikilderne, ET kontakt og teknologi - med skiftet fra Middelalderen til Oplysningens tidsalder.

Antropolog/journalist Michael Hesemann sammenlignede ET kontakt med en kopernikansk revolution nr. 2. Han berettede også, at UFO arkiver fra det sovjetiske KGB nu er blevet offentlige, idet de for ek­sempel afslørede, at et UFO i 1989 i to timer svævede over et sovjetisk atomvåben depot, indtil der endelig kom et MIG fly, der fik det til at forsvinde.

Harvard psykiateren Dr. John Mack præsenterede fascinerende videooptagelser af hans udspørgen af sydafrikanske mellemskoleelever, der så et UFO, der landede i udkanten af deres legeplads. Dernæst dukkede adskillige ET'er op, og den ene kom inden for en afstand af tre meter fra en skolepige, mens andre så til.

Washington Post journalisten fortalte, hvordan hun havde modtaget en mangfoldighed af rapporter om UFO virkeligheden fra forskellige militærofficerer, hun havde talt med.

Jaime Maussan, produceren af Mexico's Sixty Minutes  fjernsyns dokumentarprogram, viste en række videobånd af UFOer over befolkede centre i Mexico. Disse bånd viser strukturerede fartøjer, hele flo­tiller af UFOer og en lodret søjle af UFOer inden i et gennemsigtigt plasma (?) felt. Den mest forbløf­fende optagelse er en natlig optagelse af et UFO, der svæver nær jorden, og senere ses en "praying-mantis" type udenjordisk, illumineret, der vender sig imod kameraet i en afstand af måske en husblok.

Zecharia Sitchin, ekspert i sumerisk kultur, præsenterede materiale fra ældgamle sumeriske tavler om­handlende fordums kontakt mellem udenjordiske og det moderne menneskes forfædre.

Organisatoren af Kosmiske Kulturer konferencen, Dr. Scott Jones, har fremstillet videobånd fra konfe­rencen, og de er til rådighed for personer fra kongressen og Det hvide Hus, så at de kan blive klar over, at repræsentanter fra de videnskabelige, akademiske, professionelle og journalistiske lag er vel­informerede og accepterer realiteten af UFOer og udenjordiske. Scott Jones har ligeledes for nylig sendt en oversigt over holdninger til og årvågenhed over for UFOer til alle kongressens medlemmer.  

En hemmelig regering?

Den 13. april 1995 holdt familielæge Jesse Marcel Junior, M.D., en tale i Helena, Montana. Dr. Mar­cel er søn af den efterretningsofficer i Hærens Flyvekorps, der var til stede ved tallerkenstyrtet ved Roswell i 1947. Dr. Marcel fortalte, at han i 1991 blev inviteret til Washington DC af Dick D'Amato, der er specialist i NSA[2] for senator Robert Byrd og forbindelsesofficer i det nationale sikkerhedsråd. Dick D'Amato insisterede, at Dr. Marcel og han selv skulle mødes i et "sikkert rum". Jesse protesterede og svarede, at han ikke ville sige noget, han ikke havde sagt tidligere. Men D'Amato insisterede, idet han sagde, at han havde hemmelige ting at diskutere.

D'Amato indrømmede over for Dr. Marcel, at der havde været et styrt ved Roswell, og at der var udenjordiske ombord. Dette var første gang, Dr. Marcel havde hørt nogen i regeringen indrømme UFO styrtet. Dr. Marcel sagde, at D'Amato's svar på, hvor vraget nu befandt sig, var: "Vi [Det natio­nale sikkerhedsråd] véd det ikke." D'Amato fortalte ham, at oplysningen om, at UFOer var virkelige, skulle frigives, men at en utrolig stærk "sort fløj" af regeringen havde holdt det hemmeligt, og at der ulovligt blev brugt enorme summer af penge. Han fortalte også Dr. Marcel, at det nationale sikkerheds­råd prøver at finde ud af, hvem disse mennesker er, og hvorfor de holder det hemmeligt.

UFO forskeren Stanton Friedman bekræftede (og havde også deltaget i) dette møde med Dick D'Amato. Forskeren Timothy Good var også mødtes i al fortrolighed med Dick D'Amato i Washington og London. Mr. Good bekræftede, hvad D'Amato sagde, og vil i sin næste bog berette om deres mø­der og implikationerne af, hvad der blev afsløret.  

I England rapporterede den store London avis The Mail den 2. juli 1995, at Nick Pope, leder af for­svarsministeriets luftstabs sekretærkontor for specielle rapporter, havde trukket sig tilbage og bekendt­gjort offentligt, at han tror på UFOer og har set utallige officielle rapporter, mens han arbejdede i for­svarsministeriet.  

Er UFOer et tema under det amerikanske præsidentvalg?

I betragtning af de mangfoldige pres, der bliver lagt for at få UFOernes realitet afsløret, og de fordrin­ger, som politikken stiller i år med præsidentvalg, gjorde kongresmand Phil Graham og senator Bob Dole måske bedst i at være forberedt på muligheden af, at demokraternes genvalgs kampagne ville lancere en slags "oktober overraskelse" uden fortilfælde. Som følge heraf er en UFO forsker ved navn Dan Smith gået ind i en diskussion med Dole og Grahams valgstab og har tilbudt dem sine tjenester mht oplysninger om UFOer, at senator Dole og kongresmedlem Graham kan minimere deres risiko for at blive fuppet af det UFO dække/afslørings tema, der kan gå hen og blive det slumrende emne i præ­sidentkampagnen i 1996.  

Velinformerede kilder fortæller, at både republikanske og demokratiske nationale komiteer prøver at fastslå, om UFOer og regeringshemmeligholdelse af UFOer i særdeleshed kunne være et legitimt emne i den forestående politiske sæson. I en øjensynlig bestræbelse for at undgå at blive overrasket af poli­tikken i forbindelse med UFO afsløringer har republikanernes nationale leder Hailee Barbour og andre RNC medlemmer angiveligt kontaktet forskellige astronauter for at erfare af deres egen mund, hvad de véd om UFOer.

Demokraternes nationalkomité tænker på at sætte ét eller flere UFO-relaterede spørgsmål ind i en landsomfattende Gallup undersøgelse, som de iværksættrer i forbindelse med det næste valg.

Begge de store partier er klar over, at en kandidat fra et tredje parti også kunne gøre brug af UFO em­net. Det vides, at Ross Perot under sin præsidentkampagne i 1992 iværksatte mange UFO undersøg­elser.  

Kampagnen omkring UFO emnet er allerede begyndt. I en uge omkring den 17. september 1995 var der to nationale skikkelser, der hentydede til UFOer. Da forhenværende præsident Jimmy Carter blev stillet et spørgsmål om UFOer, svarede han med at fortælle, hvordan direktøren for CIA havde benyt­tet en psykisk person til præcist at lokalisere et hemmeligt amerikansk fly, der var styrtet ned. Dette var en sløret hentydning til efterretningsbureauer's brug af psykiske personer til at studere UFOer og udenjordiske. Samme uge talte præsidentkandidat Bob Dole nedsættende om præsident Clintons økonomiske politik (at mere end to procents økonomisk vækst er umulig uden at skabe inflation) ved at komme med følgende bemærkning: "Det svarer til, at luftvåbnet siger, at UFOer er en umulighed."  

Gamle indianere opfordret til at frigive ET oplysninger

Indianske åndelige ledere har modtaget budskaber om, at det nu er på tide over for den hvide mand at røbe hemmelige, århundredgamle, mundtligt overleverede traditioner om udenjordiske besøg. Un­der disse besøg gav ET'erne indianerne velsignede oplysninger og healede nogle af deres syge. Nu vil en indiansk åndelig leder samle nationens alter-vogtere fra stammer i nord-, syd- og centralamerika midt i juni 1996, og han inviterer visse engelske ET eksperter, så at alle kan udveksle deres viden i en kollektiv, oplysende kreds.

 De udenjordiske lader også til at benytte sig af en plan i fire dele for at afsløre deres tilstedeværelse:

·     Første del går ud på at forøge raten og åbenheden af UFO observationer samt at være mere udadvendte. Peter Davenport, direktør for det nationale UFO rapport center [tlf. (206) 722 3000)] erklærede, at centret var blevet oversvømmet med UFO rapporter, og det er steget brat lige siden den første uge i juli. Ikke bare er rapporterne rige på detaljer; men rapporter om utallige og mangfoldige slags UFOer er nu almindelige bare under en enkelt observation.

·     Anden del er fremkomsten af et øget antal vidner til nærkontakter, der kan fortælle om de­res kontakter til psykoterapeuter, forskere og offentligheden. Mange professionelle forskere og terapeuter rapporterer et tiltagende antal af sådanne beretninger om møder med uden­jordiske.

·    Tredje del er den kraftige følelse af en mission, der opleves af utallige UFO vidner og for­skere, der arbejder på at gøre offentligheden opmærksom på tilstedeværelsen af de uden­jordiske. Rapporter fra rundt om i landet bekræfter, at mange mennesker har en sådan fø­lelse af at være sat på en opgave.

·     Fjerde element er holdningsændringen hos mange regerings- og andre indflydelsesrige le­dere i forbindelse med at tillade eller lække UFO oplysninger. Utallige eksempler på en så­dan større åbenhed er øjensynlige i de afsløringer, der er citerede tidligere i denne rapport.  

I mellemtiden er antallet af UFO/ET rapporter i 1995 steget. Den 9. juli, i nærheden af Ver­sailles, Missouri, så to officerer fra luftvåbnet og et dusin andre vidner fem meget store UFOer - et trekantet fartøj og fire skiver, hver af dem var lige så lang som en fodboldbane, og de svævede over en bar mark. På jorden gik 20-25 udenjordiske omkring. Der var tre forskellige racer: Nogle var små med rødlig hud og store ører; en anden type blev beskrevet som lysende energi væsener, og en tredje gruppe menneskelignende ET'er var iført skidragter.

Den 6. august så mange mennesker klynger af UFOer over Bakersfield i Californien, og det blev omtalt i Bakersfield avisen.

Den 7. september, midt om eftermiddagen, blev der set et sølvgråt, cigarformet UFO på stør­relse med et mindre fly stige ned og lande på en FEMA (Federal Emergency Management Agency) undergrunds facilitet ved Seattle.

Den 20. september drejede to politimænd fra Blackshear i Georgia telefonnummeret 911 for at rapportere en parade af seks til otte forskellige slags UFOer. En politimand rapporterede, at hans køretøj var blevet løftet af et UFO. Georgia vicedirektøren gik udenfor, og følgende syn udfoldede sig foran ham: Oplyste UFOer af forskellige typer, et cigarformet fartøj, et kilefor­met, et fodboldlignende der blev blodrødt, en flyvende skive der rettede en grøn stråle mod jorden samt en 'Adamski' type med tre kugleformede udvækster under et klokkeformet skrog.

Den 21. september, Salina i Kansas, fik to politifolk i et let fly øje på en formation af UFOer, og de optog en video med deres camcorder.

Den 22. september i Redmond, en forstad til Seattle, så to kvinder, hvoraf den ene er astro­nom af profession, en række fartøjer med pulserende, røde lys.

I begyndelsen af november udsendte Sightings en videooptagelse af et enormt, cigarformet UFO, der bevægede sig meget hurtigt ved dag på himlen over Salida, Colorado.

11. juni 1995 blev et UFO set svæve over CIA's hovedkvarter i Langley, og det blev rapporte­ret i den lokale avis i McLean, Virginia, samt i The Washington Post. UFOet sendte et klart lys ned mod hovedkvarteret. Dernæst drev det nordpå i retning af Great Falls, Virginia, hvor Ron Pandolphi, der leder UFO kontoret i CIA, har sit hjem. Kunne det være, at ET'erne siger: "Spillet er ude!"? 

Et stort antal, hidtil pålidelige kilder, forventer, at enten vil regeringen eller et civilt ekspert­panel bekendtgøre UFOernes eksistens inden for de næste fem måneder. Disse kilder venter også, at der stille og roligt vil begynde en række formelle møder mellem menneskene og ET repræsentanter i 1996.  

Efterfølgende begivenheder i 1997, herunder en forudsagt bekendtgørelse af den kommende oprettelse af den første, officielle åbne erklæring om ET tilstedeværelse på Jorden det følgen­de år, vil i 1998 gøre det praktisk taget umuligt for nogen informeret person at benægte reali­teten af udenjordiske. 

Oversættelse: Stig Boye Petersen  

Se virkeligheden i øjnene!

Det nytter ikke længere at benægte fakta. Vi er nødt til at indstille os på en offentliggørelse af sandheden om de flyvende tallerkener. Hvad enten vi ønsker det eller ej. Vi må tilpasse os den utrolige, men faktiske virkelighed, og det indebærer et nyt syn på universet, menneskets plads, meningen med livet, vort fællesskab med andre brødre og søstre i rummet, vor fælles guddommelige oprindelse og erkendelsen af, at vi aldrig kan dø og forsvinde, men lever igen og igen og igen - for at lære og for at hjælpe hinanden.


[1] North American Air Defense Command (Nordamerikanske luftforsvarskommando)

[2] Den nationale sikkerhedstjeneste.