Indehaverens profil:

Borgerligt navn: Stig Boye PetersenSagt med egne ord:

Mislykket krydsning mellem fransk mor og dansk far.
Født 1931 i Algier. Deporteret til Danmark i foråret 1933.
Tugtet i Fredericia katolske skole.
Indoktrineret i mellemskolen og gymnasiet, hvorfra jeg blev smidt ud til realiteternes verden i 1950.
Vegeterede som natportier, laborant på et Apotek, forsøgte at blive radiotelegrafist, men kunne ikke dytte hurtigt nok.
3 år i 3. feltartilleriregiment. 3 år som laborant på Studsgård Forsøgsstation.
Tog lærereksamen på Haderslev Statsseminarium.
Lærer i Lindknud indtil 1975. Holdt op på grund af migræne.
Startede et offsettrykkeri, som jeg lukkede i år 2000 for at hengive mig til en pensionisttilværelse.
Har i årenes løb foretaget dyberegående studier af alskens videnskaber samt filosofi.
Oversætter fra primært engelsk og tysk. Redaktør af ”Krystallernes Venner” (gået ind), nu mangeårig redaktør af bladet UFO KONTAKT.
Foredragsholder. Emner: Krystaller, UFOer, healing, filosofi.
Skrevet et utal af artikler, humoristiske og filosofiske samt bogen ”Kontroversielle Tanker”.
Hovedværk: Oversættelse af ”Kundskabens bog – Enochs Nøgler. Healer, sangskriver m.m.
Valgsprog: Udret i dag, hvad du alligevel ikke orker i morgen.

En stor tak til min bedste ven Poul Erik Nielsen for hans uvurderlige og utrættelige arbejde med at få denne hjemmeside op at stå.