Skumring eller gry?

I aftes så jeg i tv George Orwell’s ”1984”. Og det forekommer mig, at filmen i visse henseender afspejler vor tid.

Under torturscenen udveksles nogle bemærkninger mellem Winston og hans bøddel, og denne siger:

Magt betyder at nedbryde mennesker åndeligt og forme dem, som man har lyst til.

Minisand (ministeriet for vildførelse og løgne) i 1984-filmen eksisterer så sandelig den dag i dag. Og hvori består så vildførelsen?

Vi kender den fra mange områder. Vi bliver vildledt med hensyn til den sande grund til, at Maastricht Unionen skal trækkes ned over os. Videnskabelige resultater angående månen og andre planeter hemmeligholdes, og vi påduttes færdigstrikkede opfattelser om livsbetingelserne andre steder. UFOer eksisterer ikke – heller ikke de amerikansk fremstillede, der i øvrigt må være lavet efter et vist forbillede og fremdrevet efter et princip, der ikke eksisterer her på Jorden, og som videnskaben intet kender til (?).

Religionerne (i hvert fald nogle af dem) kender til de esoteriske sandheder, men hemmeligholder dem og udbreder til trods herfor stadig vildledende ”lærdomme”. Alt sammen for at ”nedbryde mennesker åndeligt og forme dem” (som også de ovenfra styrede informationskilder som medierne gør det) efter behag.

Hvorfor i grunden?

Individet er en celle, og en træt celle er orga­nismens (læs: organisationens) styrke. – Hvilket alt sammen grund­fæster magtens indehavere.

Minipax (krigsministeriet) er ligeledes et redskab, der dels skal skabe en (fiktiv) fjende og dermed aflede utilfredsheden med de indre forhold, dels forbruge overproduktionen, dels lamme individet med rædsel og indgyde had til den indbildte fjende. – Lyder det bekendt i vore ører? Kunne det virkelig tænkes, at der på vor planet er centralt placerede mennesker, der styrer alt dette? Er det måske den såkaldte Bilderberg klub?

Winston gisper, mens han prøver at genvinde lidt styrke mellem de elektriske stød:

Der er noget i universet, et princip, I aldrig vil besejre!

Og gudskelov for det. Men var det ikke for vore hjæl­pere udefra, så det i sandhed sort ud.  Hvad er da navnet på dette princip? Kærlighed.

Tak til alle, både læsere, lysets arbejdere og brødre og søstre fra rummet. Måtte resultatet blive gry – ikke skumring.