Forhistorien

En amerikansk forsker, Dr. Rife, har udviklet et elektronisk apparat til behandling af sygdomme. I dag vinder den mere og mere indpas på amerikanske, tyske, engelske og japanske hospitaler og klinikker. Resultaterne opviser i næsten alle tilfælde 100 % helbredelse.

Rife helbredsmaskinen, som den kaldes, har fået tilkendt 14 priser af den amerikanske medicinske komité efter at have vist, at den kunne helbrede dødssyge og ”uhelbredelige” patienter.

Hvad er det, der gør denne opfindelse så enestående?
Det er den helt nye og epokegørende teknologi. Apparater virker gennem bestråling af patienter og skader ikke normale celler eller organer.

Forudsætningen for enhver behandling er, at der foreligger en patologisk rapport og nøjagtig diagnose fra lægerne. Nu er det sådan, at enhver sygdom har sin egen rate, og derfor skal apparatet indstilles ganske præcist af en specielt uddannet operatør. Apparatet udsender nemlig et indviklet system af stråler, hver med sin egen frekvens, styrke og varighed.

Ingen bivirkninger
Lægerne behøver ikke længere at fjerne organer kirurgisk eller følge behandlingen op med for eksempel kemoterapi, dialyse eller medicin. Det er fuldstændig tilstrækkeligt, at bestrålingen dræber de skadede, sygdomsramte celler. Derefter tager immunforsvaret over, fjerner de døde celler og transporterer dem ud af legemet ved hjælp af blodet, der igen afleverer dem til urinen.

Både bakterier og vira er prisgivet
Hidtil har det været nødvendigt med penicillinkure og andre medicinske tiltag. Penicillin svækker som bekendt immunforsvaret, og visse typer anden medicin har ofte bivirkninger, der skal afhjælpes med mere (og kostbar) medicin.


Regnskovsplanten Annona muricata med Graviola frugten.

Ingen skadelig kemoterapi
Det er en kendt sag, at kemoterapi neutraliserer immunforsvaret. For nylig blev det godtgjort i en TV-udsendelse, at højst 10 % af patienterne havde gavn af kemoterapi. I stedet bør man bruge et naturpræparat kaldet Graviola. Det udvindes af frugten fra et træ i sydamerikanske regnskove og kan ikke fremstilles syntetisk. Derfor figurerer det på Lægemiddelstyrelsens liste over 156 bandlyste naturpræparater.

Graviola neutraliserer metastaser og hindrer væksten af kræftsvulster. Når så immunforsvaret er restitueret (1½ - 2 mdr. efter sidste kemobehandling), kan Graviola tages i brug, og RIFE apparatet vil derefter effektivt dræbe kræftcellerne.

Dr. Rife’s forarbejde
Rotter blev podet med kræft. De udviklede svulster. Disse blev bestrålet med forskellige frekvenser. Alt efter sammensætningen af frekvenser i bestrålingen kunne de kræftramte celler ændre sig fra den ene type til den anden. Ja, de kunne tilmed blive helt sunde igen.

Næste skridt var afprøvningen på mennesker. Forskningskomitéen på universitet i det sydlige Californien stillede 16 patienter til rådighed. Efter tre måneder blev 14 af disse håbløse tilfælde udskrevet som klinisk kureret for kræft. En måned senere var de sidste to ligeledes 100 % helbredt.

Sygdomme kan helbredes
I dag foreligger der en database til programmering af behandlingen for flere tusinde sygdomme, 100 % effektivt og uden bivirkninger. Denne er nu indkøbt til Danmark, og en færdiguddannet operatør, Dr. Health Sciences bor ligeledes her i landet.

Hvor længe varer en behandling?
Alt efter sygdommens art kan det tage fra to uger til nogle få måneder. En bestråling kan vare fra fem minutter til en time i et par dage, herefter normalt to dages pause, så legemet får tid til at fjerne de døde celler, hvorefter en ny bestråling kan finde sted. Efterfølgende skal patienten afkrydse felter i en daglig rapport en uge eller to, og patientens læge skal ligeledes undersøge patienten og afgive en patologisk rapport. Alt dette er nødvendigt for at dokumentere virkningen for sundhedsvæsenet – læger og hospitaler.

Den gode nyhed
Der er dannet en forening, CANRI. Stiftende generalforsamling er afholdt. Vedtægter for foreningen kan læses i CANRI folderen, der kan downloades som pdf-fil under DOWNLOADS på denne hjemmeside.

Ideen er, at ethvert medlem for et årligt kontingent på 200 kroner har ret til at blive behandlet. En behandling er gratis – dog er det nødvendigt med en donation på 300 kroner. Donationer vil kunne trækkes på selvangivelsen, så snart vi runder 300 medlemmer og efterfølgende er godkendt af Told og Skat.

Hvordan med ikke-medlemmer?
Det siger sig selv, at én operatør ikke kan magte opgaven, hvis det alt for hurtigt bliver kendt af offentligheden. Foreningen ville blive kimet ned og rendt på dørene af den første million danskere. Al begyndelse er svær.

Men i foreningens formålsparagraf står der blandt andet: At udbrede kendskabet til Rife Helbreds-maskinen, så at den med tiden kan blive indført på samtlige sygehuse og eventuelt også klinikker, så at alle samfundsborgere kan nyde godt af behandlingerne.

Det medicinske Dr. Rife udstyr er altså nu anskaffet og har kørt siden 8. februar, fortrinsvis med kræftpatienter opgivet af lægerne. Der er allerede tydelige forbedringer at spore - også hos patienter med mange metastaser. Vi vil meget gerne flytte fra et privat domicil til et egnede lokaler. Dette kræver dog donationer - ikke bare fra de cirka 100 medlemmer, men også fra sponsorer. Også fordi vi har omkostninger i forbindelse med at køre behandlingerne.

Der føres omhyggelige patientjournaler - også for at indsamle statistisk materiale i forbindelse med lægernes nøjagtige diagnoser både før og efter en behandling.

Derefter kan kendskabet til apparatet udbredes. Og så er døren slået op for, at danske hospitaler og klinikker tager apparatet til sig og begynder at behandle hele den danske befolkning – og det vil spare det danske sundhedsvæsen for enorme beløb.

Hvor kan jeg læse mere om apparatet?
Download CANRI folderen

Hvordan kan jeg blive medlem?

Klik her eller

Gå til Diverse Downloads, Klik Rife Teknologi eller CANRI folderen.