Din Internet Browser supporterer desværre ikke Plug-ins - venligst opdatér!

Hierarkiet i vort Faderunivers


Som overskriften antyder, er det en skematisk fremstilling af hierarkiet i vort Faderunivers.

Cirklen øverst består af de 24 Ældste, de ”Gamle af Dage”. De sidder der ikke konstant, men er der for at opfatte Faderen, YHWH’s, intentioner. Hver for sig har de titlen Metatron. De består af et rent energilegeme.

Derefter kan de forlade Faderuniverset og begive sig til et Sønneunivers, hvor de iklæder sig en form. Her instruerer de Paradissønnerne, der i dette tilfælde har ”ærkeenglen” Michael som leder. En af Paradissønnerne er Kristus. Han står for dette Sønneunivers. Under ham sorterer det såkaldte Kristi Kontor, der består af 144.000 opstegne mestre. De sørger for skabelsen af nye universer, nye galakser, sole og solsystemer. Derefter tilsås planeterne i tidens fylde med liv, sidst med menneskeligt liv. Vi kunne da kalde dem for Skaberguder.

Fra Faderen er udgået en skabelon for det perfekte menneske, kaldet Adam Kadmon. Ved hjælp af et guddommeligt net (Divine Grid) bliver mennesket dannet i billedet og ligheden (åndeligt). Men da Faderen er et sind, en Bevidsthed, der udstråler kraft og kærlighed, kan vi ikke regne baglæns og sige, at så har Faderen også et legeme som vi. Vi er projektioner af Hans tanker.

Alfa-Omega tærsklen danner skellet mellem de fysiske væsner og de rent åndelige. Fra 24. og ned til 5. dimension bliver det fysiske legeme stadig tættere; men stadig er disse væsener, som vi her på Jorden kalder engle, i stand til at rejse frit rundt til de rent fysiske planeter som Jorden blot ved at tilpasse deres legemer til de herskende forhold.

3. dimension er reserveret jordiske civilisationer, der skal gøre erfaringer gennem et utal af inkarnationer. Alle planeter i universet bliver på et eller andet tidspunkt beboet af mennesker som os. Nogle af disse civilisationer kan rejse rundt i universet ved hjælp af fysiske fartøjer takket være en højt udviklet teknologi. Mange sådanne civilisationer besøger eller har besøgt Jorden i umindelige tider. Ikke alle er skabt i billedet og ligheden, takket være ”faldne engle”, der gik deres egne veje under udførelsen af deres opgaver. I 3. dimension finder vi endvidere Broderskaber, der styrer såvel rent fysiske som mere spirituelt orienterede planeter.

Den såkaldte 4. dimension er et sted, hvor afdøde opholder sig mellem to liv, reflekterer over det forbigangne, træffer beslutning om, hvilke lektier de vil gå i gang med i næste inkarnation. Så vælger de sted, forældre med passende gener til den forestående opgave, hvorefter de inkarnerer igen i et nyfødt barn. Selv om de kan opleve, at tiden går under opholdet i den fjerde dimension, smutter de ved fødslen direkte ind i jordtid et øjeblik efter, at de døde sidst. De såkaldte kanaliseringer kommer udelukkende fra 4. dimension; men pas på – der er både positive og negative eksistenser.

Hver planet har sin egen specifikke tid – en tidskonstant, der sammen med en fastlåst magnetisk frekvens samt gravitoner (tyngde) bestemmer vort rumtidskontinuum – den ”kasse” i rummet, hvor planeten befinder sig.

De i ”Enochs Nøgler” omtalte Merkabaher kan være:

1. Rent fysiske fartøjer, moderskibe, ”flyvende tallerkener” m.m.

2. Samme udseende, men i virkeligheden tankeformer fremstillet af ”englene”, der i grunden ikke behøver dem, men betjener sig af dem, når de skal kontakte mennesker som os, der absolut vil se og røre ved ting, før vi tror på dem. Ellers blev vi nok rædselsslagne, hvis vi hørte stemmer tale til os ud af den blå luft. Og for en sikkerheds skyld siger de gerne ”Frygt ikke”!