Berettiget frygt for Jesu genkomst

Prøv engang at overveje virkningerne af Jesu genkomst

# Kirkerne ville stå uden arbejde, prædikanterne ville miste deres magt og deres lukrative stillinger.

# Videnskaben ville besidde alle svarene og ikke længere behøve at søge efter dem.

# Opdragelse og skolegang ville blive ændret dramatisk, og uddannelsessektorens magt over informationerne ville være slut.

# Militæret ville ikke længere have noget at beskytte, og deres eksistensgrundlag, krig, ville være borte.

# Banker og finansielle institutioner ville brænde inde med værdiløse midler.

# Forretningsgangen ville blive ærlig og redelig, hvilket ville være en ubehagelig udsigt.

# Det ville være slut med pengerigdom. De rige måtte se i øjnene at blive ligestillet med de fattige.

Det er let at indse, at selv om de kontrollerende instanser vidste, at Jesus ville vende tilbage, ville de gøre alt, hvad der stod i deres magt, for at forhindre det. Dette er grunden til, at de vil prøve at overbevise verdenen til at bekæmpe den tilbagevendende Kristus. Enten det, eller alle ville miste deres magt og rigdom. Og Antikrist vil blive udråbt til at beskytte de mægtige og rige. Der findes ingen større trussel mod helbred, sikkerhed, frihed, moralsk integritet og menneskets fremtid end en verden kontrolleret af profitmotiverede selskaber.

Kom så igen!. Genmæle, please.

Se eventuelt denne baggrund i stor format under "foto-arkiv"