Dualer

Din kosmiske bevidsthed er en indkapslet del af den altomfattende, guddommelige bevidsthed. Det vil sige, at du er en afgrænset del af Gud, som han har sluppet løs for at gøre erfaringer, udforske hans universer. Denne din personlige kosmiske bevidsthed indeholder både det mandlige og det kvindelige aspekt i lige store mængder.

Før din personlige kosmiske bevidsthed kan materialisere sig på erfaringsplanet - vor tredimensionale verden - er den nødt til at skille sig ud i to dele. Den ene er det kvindelige aspekt, og den anden det mandlige aspekt. Tilsammen udgør de det, vi kalder en dual.

Kun den ene del af dualen inkarnerer (selv om de skiftes til det). Hvis du er inkarneret som kvinde, rummer du ca. 80% af det kvindelige aspekt plus 20% af det mandlige aspekt. Og omvendt.

Dette er nødvendigt, fordi kun i den fysiske verden er det muligt at gøre erfaringer. Og erfaringer kan kun fås, når der er valgmuligheder. Det vil sige, at der findes "godt" kontra "ondt", "Lys" kontra "Mørke" og meget andet. Dit job i den fysiske verden er simpelthen at vælge mellem de to muligheder. Hvad enten du vælger det ene eller det andet, får du en erfaring ud af det. Blot er det sådan, at "forkerte" valg giver ubehagelige konsekvenser, og det er som regel dem, der bider sig fast i hukommelsen.

Din dual holder øje med dig, optræder som din skytsengel, giver råd gennem din intuition (samvittigheden) og er stangmisundelig på dig og venter utålmodigt på, at det bliver dens tur til at opleve noget.

Eftersom disse to dualer er adskilt (den ene befinder sig i den fysiske verden og den anden i en "åndelig"), mødes de i begyndelsen kun i perioder, nemlig i den såkaldte fjerde dimension - der befinder sig uden for jordisk tid og udgør mellemstationen mellem to inkarnationer.

Når tilstrækkelig erfaring er opnået, finder der en oprykning sted til i første omgang den femte dimension, hvor de to dualer omsider finder sammen igen. Her skaber den nu sammenbragte dual sig et legeme, og den vælger selv, om det skal være et mandligt eller kvindeligt legeme.

I femte dimension (og op til den fireogtyvende) arbejdes der med at forstå. Der kan trækkes på dels egne erfaringer, dels på andres erfaringer i det kosmiske bibliotek, der ofte kaldes Akasha.

Af og til kan det være nødvendigt at få et problem bedre belyst, og da kan dualen vælge igen at arbejde i den fysiske dimension. Enten for at gøre nye erfaringer - eller også for at hjælpe mennesker til at opnå en større forståelse.

Jo større forståelse, desto større opgaver kan dualen få lov til at påtage sig. Og for hvert trin af forståelse - en endnu højere dimension (eller rumtidskontinuum) - kommer dualen nærmere til den Altomfattende Kosmiske Bevidsthed eller det, vi normalt kalder Gud.

Dualer på højere trin end det tyvende behøver ikke længere noget legeme. De er da ren energi. De højeste energivæsener (i alt 24) kaldes Metatron eller de Ældste, der er placeret omkring selve Guddommen. Men selv disse kan finde på at iføre sig et fysisk legeme. Som for eksempel det væsen, vi kender som Enoch.

Til sidst skal jeg blot tilføje, at hvis din åndelige dual ikke har tilstrækkelig erfaring til at rådgive dig, er du ikke ude på gyngende grund. For da træder en åndelig vejleder hjælpende til. Og denne er da et højere udviklet væsen.