Åndelig udvikling

Lad os antage, at du har nærlæst i hvert fald nogle af mine skriverier. Måske har du ligesom jeg den opfattelse, at der består en mulighed for åndelig udvikling. Så er spørgsmålet bare: Findes der skrifter, der indikerer, at mennesket pø om pø kan stige i graderne?

Elisabeth Haich har skrevet bogen ”Indvielse”, der nu kan fås på dansk og bestilles på et bibliotek. Hun er, hvad jeg vil tillade mig at kalde en Mester. I bogen beskriver hun nogle af sine utallige inkarnationer, og hun gør det på en medrivende og letfattelig måde.

Amerikaneren George Adamski har blandt andet skrevet bøgerne ”Livsvidenskab” og ”Telepati”.

Dr. Hurtak skrev ”Kundskabens Bog – Enochs Nøgler” i 1973. Den er blevet kaldet årtusindets vigtigste bog. I denne behandles emner som menneskets oprindelse, dets rolle i Guds skaberværk, dets åndelige udvikling, fremtidens videnskaber og menneskets videre skæbne. Disse første 54 nøgler ud af 64 dækker perioden frem til år 2003.

”Enochs Nøgler” belyser Hierarkiets model for menneskets åndelige udvikling.

Det er ikke for meget sagt, at ”Enochs Nøgler” giver et totalbillede af hele tilværelsen, både de åndelige og de fysiske aspekter. Den, der tager sig tid til at læse bogen, vil få sin begrebshorisont – med et finere ord ”Paradigma” – udvidet til det uendelige. Alle væsentlige spørgsmål i livet og videre fremad bliver klarlagt.

Der er den hage ved bogen, at Dr. Hurtak har skrevet den på engelsk – oven i købet på et meget højt niveau både videnskabeligt og filosofisk. Imidlertid har jeg oversat den til dansk, gjort den mere læsevenlig samt bragt forklarende noter nederst på snart hver eneste side.

Dr. Hurtak har godkendt min oversættelse, men agter ikke at udgive bogen på dansk – sandsynligvis fordi den kun vil blive købt af et meget begrænset antal læsere, så at det ikke kan løbe rundt økonomisk.

Interesserede kan dog henvende sig til mig, eftersom hele bogen ligger i oversat stand på min computer, og jeg kan derfor maile enkelte kapitler. Ud over min e-mail adresse, som er stig5@vip.cybercity.dk, har jeg telefon 7555 6388 og adressen Skovvejen 2 A, 6064 Jordrup.

Hvis du kontakter mig, kan vi snakke sammen om mulighederne. 

Endelig er der, hvad jeg vil kalde ”engle-modellen” til åndelig udvikling. 

Forhistorien er den, at der sidst i det 19. århundrede blev opdaget en række huler eller kamre i forbindelse med et bjergskred. Hvert af de 23 kamre indeholdt et enestående maleri (ét af dem er bragt under ”Fotos”) samt en kulturgenstand. I det sidste kammer fandt man en meget avanceret database, der efter lang tids besværlig dechifrering viste sig blandt andet at indeholde en avanceret kulturs filosofi.

Hulerne og deres indhold er dateret til ca. 800 år efter Kristus.

Kulturen hævder at stamme fra vor fremtid og at have foretaget en tidsrejse tilbage i tiden, hvorefter de dannede hulerne, opsatte malerier, kulturgenstande og den omtalte database.

Du kan finde det hele beskrevet på engelsk på websiden www.wingmakers.com. De lærde strides stadigvæk om, hvorvidt det hele er et falsum; men selv har jeg vurderet filosofien til at være ægte og rent kosmisk. Jeg har derfor oversat den til dansk og gemt den på min computer.

Kort fortalt beskriver filosofien en ”genvej” til åndelig udvikling – en genvej, der kan gøre dig fri af den langsommelige hierarkiske model. Kravene er kun tre, men strenge, idet der kræves fuldstændig uselvisk arbejde, taknemmelighed for alt og ufortøvet hjælpende indsats over for alt og alle. Kan du leve op til kravene, har du mulighed for at blive en ”engel” i dit næste og evigtvarende liv, hvor du ikke længere kommer til at kende til hverken fødsel eller død.

Med kærlig hilsen

Stig Boye Petersen